Uostai ir prieplaukos

Įmonė suteikia asmenims vandens transporto priemonių laikymo paslaugą, sudarant terminuotas sutartis ne ilgesniam kaip vienerių metų terminui. Ilgalaikio vandens transporto priemonių laikymo paslauga suteikiama:

Uostų ir prieplaukų naudojimo ir priežiūros tvarka

Įmonė teikia ir kitas paslaugas pagal uoste ar prieplaukoje esančią infrastruktūrą:

  • vienkartinę slipo paslaugą;
  • lengvojo automobilio, autobuso ar įrangos, susijusios su vandens transporto priemonėmis ar jų eksploatacija, stovėjimo paslaugą;
  • prisijungimą prie elektros kolonėlės;
  • gėlo geriamo vandens tiekimą;
  • laivo fekalinių vandenų surinkimą.

Paslaugų įkainiai