Hidrografija ir žemėlapiai

AB Vidaus vandens kelių direkcija suteikia visas batimetrines paslaugas: vandens telkinių gylių matavimus, dugno ir pakrančių skenavimą, sudaro dugno ir pakrančių skaitmenininius reljefo modelius. Ilgametė specialistų patirtis ir moderniausia įranga leidžia atlikti itin tikslius matavimus sudėtingiausiomis sąlygomis.

Hidrografijos paslaugos:

 • Atlieka batimetrinius uostų ir prieplaukų – akvatorijų, valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių, taip pat kitų vandens telkinių matavimus naudojant vienspindulinį arba (pagal poreikį) daugiaspindulinį echolotą. Atliktų matavimų pagrindu pagal poreikį parengia vandens telkinio ar jo dalies dugno skaitmeninį 3D modelį, sukuria vandens gylių žemėlapį, pateikia matavimo duomenis kitais pageidaujamais formatais.
 • Atlieka topografinius matavimus ir parengia topografines nuotraukas.
 • Atlieka vandens telkinio priekrantės zonos lazerinį (LIDAR) skenavimą ir kartu aerofotografavimą ir gautų duomenų pagrindu sukuria:
  • sausumos reljefo 3D modelį, jį apjungiant su vandens telkinio dugno modeliu.
  • priekrantės zonos itin auštos raiškos ortofoto nuotraukas.
 • Atlieka upės ruožų hidrodinaminį modeliavimą taikant 1D arba 2D hidrodinamikos modelius, nustatant maksimalius ir/ar minimalius vandens lygius, greičių pasiskirstymą plane ir kitas reikalingas charakteristikas ties tiltais, prieplaukomis ar kitais hidrotechnikos esamais arba planuojamais statyti statiniais.
 • Atlieka potvynių hidrodinaminį modeliavimą nustatant potvynių metu užliejamas teritorijas.
 • Atlieka vandens lygių perkėlimą iš VMS į norimą vietą, taikant hidrodinaminį modeliavimą vidaus vandens keliams priskirtuose Nemuno ir Neries upių ruožuose.
 • Rengia laivybos schemas ir jas publikuoja.
 • Nustato antvandeninių inžinerinių tinklų ir įrenginių aukščius.
 • Atlieka kitus darbus susijusius su hidrografija ir geodezija.

Daugiau informacijos: el. paštu [email protected] arba telefonu +370 686 53650.