Kaip atliekami darbai saugomose teritorijose?

Saugomos teritorijos – tai sausumos ir/ar vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą ekologinę ar kitokią vertę ir kurioms nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Jomis siekiama išsaugoti, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, todėl svarbu, jog vandens telkiniai, esantys tokioje teritorijoje, pavyzdžiui, rezervate, draustinyje, būtų geros ekologinės būklės.

Su „Watermaster Classic“ galima atlikti reikiamus aplinkos tvarkymo darbus saugomose teritorijose, nedarant žalos gamtai. Kadangi visus darbus galima atlikti su viena netriukšmingai dirbančia mašina, minimaliai kenkiama gamtos harmonijai, saugomose teritorijose vykstančiam pažintiniam turizmui, moksliniai tyrimai bei aplinkos būklės stebėjimai. Reikiamoje vietoje iškasant tikslų grunto kiekį, išsaugomas pakankamas vandens lygis bei išvengiama užtvindymo. Tai taip pat pagerinama žuvų ir kitų vandens gyvūnų gyvenimo sąlygas. Visų projektų metu aktyviai stebime ir vertiname savo darbo poveikį aplinkai.

Mūsų tikslas – palikti teigiamą ir ilgalaikį teigiamą poveikį dirbant saugomose teritorijose. Pasitelkdami savo patirtį, atsakingas praktikas ir pažangią įrangą, siekiame projektų tikslų, išsaugodami buveinių ekologinį vientisumą.